Sundhed i hverdagen

Med afsæt i en master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme tager vi i firmaet Sundhed & Livsmod… det kommer fra hjertet altid afsæt i seneste opdaterede.

Viden – Engagement/Ejerskab – Kreativitet – Visioner – Handlekompetence

Du/vi har altid et muligt valg… for at gøre en forskel… på det individuelle plan og/eller i et fællesskab.

Ved at involvere os i livet i og omkring os selv, får det enkelte menneske alle muligheder for at skabe et sundt liv – på de aktuelt eksisterende vilkår/ rammer.

Da det første trin til at skabe positive forandringer, som kan forankres i ens hverdag, ofte vil være at have tilstrækkeligt viden til at øge ens handlekompetence kvalitativt og basere ens forandring af handling på, så vil vi med denne side ”Sundhed i hverdagen” gøre vores bedste for at give jer links til seneste viden omkring sundhedsfremme og forebyggelse –

En lille brik til et virkningsfuldt afsæt for et sundere liv. Sundhed & Livsmod…det kommer fra hjertet.