Poul Erik Rønje

Virksomhedskonsulent – Tømmermester.

Leder af egen tømrervirksomhed med op til 14 ansatte. Bestyrelsesmedlem/formand i lokale foreninger,  byggefagligt medlem af flere bestyrelser for selvejende institutioner, ejendomsmester i almennyttig boligafdeling med 203 lejemål.

Uddannelse:

  • Tømreruddannet 1970.
  • Ulandsfrivilling 2 år.
  • Selvstændig tømrermester 18 år.