Om Pladsen

Stort plejecenter som inviterer beboerne fra de omliggende ældreboliger og forskellige gymnastikhold til at bruge motionsredskaberne – gerne sammen med beboerne(som også har glæde af at se og være ved siden af aktivitet). Mange medarbejdere involveret og selv kropsligt aktive på redskaberne. Mødested med kaffe/kage-arrangementer.

Pladsoplysninger

Adresse: ?
Opført: ?
Kunde: ?