Om os

Efter ide af direktør Birthe Kofoed, har Sundhed og Livsmod siden 2006, arbejdet for at skabe rammer for sundhed, motion, livsmod og samvær på tværs af aldersgrupper og fysisk formåen. Det gør vi igennem foredrag og oplæg samt brugerinvolverende processer omkring udvikling og etablering af udendørs træningsredskaber: Motions- og Mødestedet, og et specifikt udviklet E-koncept omkring etablering af lokalt engagement, ejerskab og energi.

AlleDSC_0160_3

Sundhed og Livsmod bygger på grundtanken om, at livet, herunder motion, skal være sjovt, livsbekræftende og en god social oplevelse, der styrker krop og sjæl. Alle har mulighed for succes, og vi skaber rammer, hvorunder det lykkes!

Når vi anlægger et Motions- & Mødested tilbydes ”lokale” interesserede, borgere/medarbejdere, at blive involveret, blive hørt og få handlemuligheder, inden for de fastsatte rammer. Som kommende bruger har man afgørende medbestemmelse i planlægning- og opbygningsfasen, i aktivitets- og vedligeholdelsesfasen, samt i opfølgningsfasen. Gennem denne forandrings- og forankringsproces sikres vedvarende aktivitet og lyst til motion i lokalområderne.

Vores erfaring er, at gennem samvær, motion og ved at tage medansvar for egen sundhed styrkes vores mod på livet. Derfor skaber vi rammer for at genopbygge, styrke og bevare dette.
Vi tror på individet og fællesskabets kraft og på, at det mennesker selv har været medbestemmende omkring, tager de ansvar for. Vi anlægger Motions- & Mødestedet, unikt og smukt rustikt i harmoni med omgivelserne, det være sig ved arbejdspladser, i boligområder, ved institutioner, i parker og i åben natur.

Vores medarbejdere har alle teoretisk og praktisk erfaring med brugerinvolvering, sundhed, idræt og undervisning, ligesom vi alle er engagerede, kommer med godt humør og en passion for at gøre en forskel.

Vision

At medvirke til at skabe rammer og muligheder under hvilke mennesker selv bliver motiveret til at genopbygge, styrke og bevare deres sundhed og livsmod, og få et – efter vilkårene – godt liv, både individuelt og i fælleskab.

Mission

Sundhed & Livsmod giver redskaber, viden og støtte til, at mennesker kan styrke deres fysiske velvære, sundhed, glæde, overskud og livsmod i eget liv og i samvær med andre.

Vores tilgang er, med værdighed og respekt for den enkelte og for fællesskabet, at tage udgangspunkt i hvert lokalområdes unikke situation og på disse præmisser skabe rammer og muligheder for succes med et sundt og sjovt liv – for den enkelte og for det lokale fællesskab.

Dette gøres gennem oplysning og viden(foredrag og oplæg), gennem forslag til små og store tiltag i hverdagen, herunder etablering af Motions & Mødestedet, hverdagstræning, vedligeholdende træning, genoptræning (efter forelæg) og gennem fokus på og styrkelse af succesoplevelser.
I Sundhed & Livsmod har vi en meget bredspektret sundhedsfremmende viden og erfaring, som vi stiller op med både teoretisk og praktisk.

Vi opstiller rammer, følger op og tager medansvar for det enkelte menneskes og fællesskabets oplevelse af succes. Lettilgængeligt og værdigt på alle niveauer.

Dette gøres bl.a. ved at involvere lokalområdets/arbejdspladsens ildsjæle og frivillige. De er med til at skabe netværk og fællesskaber, som hjælper almindelige mennesker til succes med at skabe et sundere liv, herunder at motionere under lettilgængelige og værdige rammer.
Sundhed og Livsmod arbejder for at skabe rammer, hvor:

  • mennesker mødes med værdighed, og hvor deres individuelle udgangspunkt er respekteret og afsættet for mulig forandring
  • antallet af gode leveår øges, både for den enkelte og i fællesskaber
  • sundhedsprofilen forbedres, både individuelt, lokalt og nationalt,
  • det enkelte menneske, uanset alder, involverer sig og tager medansvar for at gøre en positiv forskel – for sig selv og for andre. Den mulige forandring begynder nu! ”Dagen i dag er din, min ven!”
  • ”Sundhed & Livsmod…det kommer fra hjertet”