Med stort engagement og stolthed giver de frivillige omkring Tau mølle og træningsstationerne dette foto fri.

De har nu skaffet planter og fået dem etableret rigtigt smukt omkring på Mosjons- og møtepladsen. Til lykke til de fantastiske vedholdende nordmænd – her vest for Stavanger