Maria Glieman Hybholt

Konsulent – Idrætsfaglig konsulent i virksomheden SUNDHED & LIVSMOD.

Undervejs i sin studietiden har Maria gennem vikariater arbejdet med børn i grundskolen, unge i gymnasieskolen samt undervist på GSK kurser for lærere. Igennem arbejdet som lærervikar på Zahles Grundskole og Gymnasium har Maria haft tæt kontakt til børn og unge, hvilket har givet hende indblik i deres forhold til motion, samvær og velvære. På KU har Maria fungeret som studentermedhjælp for professor Reinhard Stelter og professor Gertrud Pfister, hvilket giver en bred teoretisk baggrund til motionister af alle aldre i praksis. Slutteligt har Maria i sit mangeårige sommerjob i hjemmeplejen, brugt sin store empati og energi til at hjælpe seniorer, hvilket giver hende et indgående kendskab til behovet for aktiviteter i nærmiljøet, samt hjertevarme, håb og drømme.

Uddannelse:

  • Cand. Scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab.