MOTIONS- & MØDESTEDER

HVOR

KONTAKTPERSON

KONTAKTOPLYSNINGER

Christians Have Sansehave, Plejecentret Christians Have, Christians Torv 124,

2680 Solrød Strand

Gitte Winther Skov, aktivitetsmedarbejder  

gws@solrod.dk

0045 56182470

 

Dianalund – SAMMpladsen

4293 Dianalund

Marianne Bigom, osteopat/fysioterapeut

Sonja Petersen, selvstændig

mariannebigom@gmail.com

0045 26133344

 

sonja@sonjas.dk

0045 24 63 95 42

 

Ørslev Bypark, Terslevvej 45, 4100 Ringsted Kjeld L. Kampp Rasmussen, ildsjæl og leder af de frivillige rasmussen1@mail.dk

0045 20169008

0045 56381008

Plejehjemmet Ugandavej, Ugandavej 149, 2770 Kastrup Helene Fisker, plejehjemsleder hfi.pluga.sf@taarnby.dk

0045 32 53 04 44

 

Grønnehave Plejecenter, Sundtoldvej 2-6
3000 Helsingør
Nanna Willerslev, plejehjemsleder 0045 49 28 23 53

nwi46@helsingor.dk

Klepp kommune, Sirkelen sykeheim,
Olav Hålands veg 8,
4352 Kleppe
Ragnhild Aanestad, Ragnhild.Anestad@klepp.kommune.no
0047 514297960047 98675917
Tau Mølle, Strand kommune, Bjørn Arvid Olsen, ildsjæl og leder af de frivillige bjorn.arvid.olsen@lyse.net

 

0047 91142700

Center Paletten/Koloritten; Fussingsvej 17 -19,
2300 S
Hanne Grevy, formand Amager Seniorklub

Karen Daugbjerg Poulsen, fysioterapeut

amagerseniorklub@hotmail.dk

0045 32589014

 

C199@sof.kk.dk

0045 30136236

Fanefjord Aktivitetscenter, Fanefjordhaven 1,
4792 Askeby
Tine Laulund Hansen, bevægelsesagent tlah@vordingborg.dk
0045 2937 04310045 55364062

Plejehjemmet Bøgehøjgaard,

Holmegaardsvej 50A, 3100 Hornbæk

Mette Lund, ergoterapeut

Karina Stein Jensen,

Bodil Bækgaard, plejehjemschef

mld46@helsingor.dk 004549281533

ksj46@helsingor.dk

bob46@helsingor.dk

Højstrupgaard Kurser og Konference,
Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Eva Holten, direktør

eh@hojstrupgaard.dk

0045 4976 6666

Sola kommune

Mads Birkevang, Prosjektkoordinator,

mads.birkevang@sola.kommune.no

(0047) 95442279

Sirkelen sykeheim,, Klepp kommune

Olav Hålands veg 8, 4352 Kleppe Norge

Ragnhild Aanestad

Ragnhild.Aanestad@klepp.kommune.no

0047 98675917

Motions og Sansestien, Fussingsvej 17-19,

2300 København S

Hanne Grevy, formand

Karen Daubjerg Poulsen, fysioterapeut

amagerseniorklub@hotmail.com, 0045325890 14

C199@sof.kk.dk

Lervig sykehjem, Stavanger

Ny-byggeri

Helsingør, Montebelloskoven, Kronborg Ladegårdsvej 5, 3000 Helsingør

Rikke Bach Jensen, projektleder

rikke_2@hotmail.com

Humlebæk Idrætscenter, Langebjergvej 403, 3050 Humlebæk. Fredensborg Kommune

Peter Sommerfeld, projektleder

Ulla Schiøth Francati, landskabsarkitekt

pesom@fredensborg.dk

USCF@fredensborg.dk

Sanitetsforeningen Stavanger

Mona Kyllingstad, kontormedarbejder og initiativtager

mona.kyllingstad@sanitetsforeningen.no

Sivdamheimen

Røyrvika 12,

4340 Bryne,

Time kommune, Norge

Leif Erik Olsen, Prosjekt- og byggeleder Eiendomsforvaltning

LeifErik.Olsen@time.kommune.no

Helsingør, Egebæksvangskoven, Strandvejen 250, 3060 Espergærde

Rikke Bach Jensen, projektleder

rikke_2@hotmail.com

Center Paletten, Fussingsvej 17 – 19, 2300 Københavns S

Rikke Bjørnsson, fysioterapeut

Karen Daugbjerg Poulsen, fysioterapeut

c200@sof.kk.dk

C199@sof.kk.dk

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS, 6968 Flekke, Norge

Anne Grethe Lien, leiande idrettspedagog

anne.lien@rkhr.no

0047 57737113

Pleje- og Daghjemmet Travbanehuset, Løjtegaardsvej 98, 2770 Kastrup

Lisbeth Kristensen, afdelingsleder

Pia Nielsen, i. assistent Daghjemmet

lki.plloj.sf@taarnby.dk

PNE.PLLOJ.SF@taarnby.dk

Center for korttidspladser, Mågevænget 10, Ulkebøl, 6400 Sønderborg.

Louise Fogh Moos Jørgensen, Centerleder

lomo@sonderborg.dk

Tasta Sykehjem, Prestveien 14, 4025 Stavanger, Norge

Per Andreassen, daglig leder

Telefon: +47 51 56 85 00

Epost: post@tasta-sykehjem.no

Vennesla Kommune

Kerstin Markwart, spesialsykepleier

Team Hverdagsrehabilitering

Tlf. 0047 46942345

Kerstin.markwart@vennesla.kommune.no

Helsingør Kommune,

Center for Sundhed og Omsorg

Ditte Rejnholdt Rudolfsen,

Projektleder og udviklingskonsulent

Bjarne Rodenkam Jørgensen, frivilligehedskonsulent

Tlf. 49282240

drr04@helsingor.dk

brj01@helsingor.dk

41868292

Røros Sykehjem

Bente Tellebon, Enhetsleder

Borghild Krog, Avdelingssykepleier,

Tlf. 0047 72419570

Bente.tellebon@roros.kommune.no

Tlf. 0047 95191376

Borghild.Krog@roros.kommune.no

Plejeboligcenter Fælledgården, Drejøgade 3,

2100 København Ø

Jørgen Hass

Beboer og frivillig

Dorthe Reimert, afdelingsleder

Tlf. 24634725

j.hass@dukamail.dk

kp11@suf.kk.dk

Plejecenter Skanselyet, Skanselyet 1,
3400 Hillerød

Lone Kofoed

centerleder

Tlf. 72328934

loko@hillerod.dk

Kundby Fitnesspark, Trønningevej 11-13, Kundby, 4520 Svinninge

Susanne Knudsen,

Ildsjæl og leder af arbejdsgruppe

Tlf. 21936816

kundbyinfo@gmail.com

Tanghave Bo- og aktivitetscenter, Nordborg, Als

Lisbeth Andreasen

Centerleder

Thomas Braasch

Teknisk Serviceleder

Bjørk Junker

Kompetence udvikler

Tlf. 21294542

lana@sonderborg.dk

Tlf. 23358907

Tbrc@sonderborg.dk

Tlf. 51502873

bjuk@sonderborg.dk

Øyane Sykehjem, Hundvåg, Stavanger

Annlaug Øgård, afdelingssygepleier

Gro Finnvik Øpsen, ergoterapeut

Tlf. 0047 922 65 064

annlaug.ogaard@stavanger.kommune.no

gro.finnvik.opsen@stavanger.kommune-no

Fredensborg, Glenten – Motion- og Legerumpladsen

Anne-Lene Haarklou Hansen Projektleder for partnerskabet Gang i Fredensborg

Tlf: 72562566

alhh@fredensborg.dk

Tingbjerghjemmet, Brønshøj

Jette Riis

Forstander

Annie Hansen

Tovholder – og medarbejder i Terapien

Tlf. 38264100

G442@suf.kk.dk

Tlf 38264106

MJ93@suf.kk.dk

Vejlefjord Rehabiliteringscenter

Karin Kjærside

Fysioterapeut

Marianne Offer Rasmussen

fysioterapeut

Tlf. 76823331

KaK@vejlefjord.dk

mor@vejlefjord.dk

Klintholmhavn Centret – Møn

Helene Kvist

Distrikts- og centerleder

Tlf: 55363239

HelKvi@vordingborg.dk

Ulvsund Centret – Møn

Susanne Winther

Distrikts- og centerleder

Tlf: 55364616

SusWin@vordingborg.dk

Ålholmhjemmet Valby

Sven Berg

Fysioterapeut

Tlf: 35302047

Mail: GT43@suf.kk.dk

Solgavehjemmet Vejle

Jonna Thorstensen

Fysioterapeut

Anita Ladegaard

Centerleder

Tlf: 76415022

Mail: JONNT@vejle.dk

Marielyst, Lupintorvet Bøtø

Kirsten Skovlund

Ældresagens tovholder for Lupintorvets mini-instruktørgruppe.

Tlf. 54136333

Mail: reincke@mail.dk

Ringsted Kommune

Gå-i-gang-stedet

Runa Vejborg Andersen

Sundhedskonsulent

Ringsted Kommune, Eksercérpladsen 4, 4100 Ringsted

Tlf: 57628023

Mail: rva@ringsted.dk

Struer Kommune

Skovmotionspladsen ved Lystanlægget

Del af naturprojekt

Den Grønne Ring – Sundhed i Naturen

Leila Boel

Sundhedskonsulent

Sundhedscenter Struer, Ølbyvej 43, 7600 Struer

Tlf: 29436793

Mail: leilaboel@struer.dk

www.struer.dk

Flemming Thusgaard Jørgensen

Skov- og landskabsingeniør

Teknisk Drift og Anlæg, Østergade 21, 7600 Struer

Tlf: 96848433

Mail: flj@struer.dk

www.struer.dk

Pharmakon

Pernille Dam

Udviklingskonsulent

Cand. i Folkesundhedsvidenskab

Pharmakon Forskning og Udvikling, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Tlf: 48206192

Mail: pd@pharmakon.dk

Kirsten Holme Christensen

Fysioterapeut

Mail: khc@pharmakon.dk

Maribo Sundhedscenter

Susanne Nicolaisen

Lolland Kommune

Mail: sunic@lolland.dk

Guldborgsund Kommune

– Virkethus,Falkerslev

  • Eskildstrup
  • Sct. Georgsgildet i Sakskøbing

Gitte Piil Eriksen Udviklingskonsulent, MSc Sundhed

Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing

dir. +45 54732223 mob. +45 25180569

mail: gipe@guldborgsund.dk

Morten Lysdahlgaaard,

Sundhedskonsulent

Tlf. 54732385

moly@guldborgsund.dk

Tage Christensen

Medlem af Eskildstrup og Omegns Beboerforening

Tlf. 54437707, mob. 26645559

Mail: tageogpia@mail.dk

Birgit & Jørgen Lohse

Tovholder og frivillig fra Sct. Georgsgildet

Kalkbrænderivej 2, 4990 Sakskøbing

Tlf. 54704161

Mail: birloh@pc.dk / bogjlohse@gmail.com

Mary-Ann Hansen

Burger og frivillig fra Sct. Georgsgildet

Maribovej 12, 4990 Sakskøbing

Tlf. 54706956

Mail: maribovej12@hotmail.com

Ferritslev

Karsten Terkildsen

Lokalrådsmedlem

Funkevænget 27, 5863 Ferritslev

Tlf. +45 65981654 (privat), mob. +45 23959235

Mail: akt@ferritslevnet.dk

Sofiegården Vejle

Lene Thiemer Hedegaard

Projektkoordinator

Dagcentret på Sofiegården, Sofievej 2-4, 7100 Vejle

Tlf. +45 23320552

Mail: LENTH@vejle.dk

Vintersbølle Strand

Plejehjemmet Sølund, København

Dorthe Solgaard Pedersen, kontorchef

Jan Nybo Jensen

Centerchef

Det Gode Ældre Liv, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Sjællandsgade 40, 2200 København N

Plejecentret Sølund

Ryesgade 20

2200 København N.

35284750/26105034

jan.nybo.jensen@suf.kk.dk

Islands Brygge

Bodil Buhelt

Tlf. 45801970 mob. 27981424

Mail: bodilpoul@email.dk

Janie Struwing

Mail: janie.struwing@gmail.com

Aktivitetscentret Strandstuen, Brøndby Strand

Charlotte Vedel

Koordinator

Lene Sloth

medarbejder

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Tlf. 43282688

Mail: chv@brondby.dk

Mail: leo@brondby.dk

Naturstyrelsen Storstrøm

  • Virkethus, Hannenovskoven

  • Lupinparken, Marielyst

  • Herlufsholm, Fodsporet

  • Hyllinge, Fodsporet

  • Sandved, Fodsporet

  • Dalmose Fodsporet

Naturstyrelsen Storstrøm

Hannenovvej 22

4800 Nykøbing F.

72 54 30 00

saf@nst.dk

Tau mølle, Kvernvegen 62 4120 TAU, Stand kommune, Norge   Leder af Tou møllelaug

Bjørn Arvid Olsen

tlf. 0047 91142700

bjorn.arvid.olsen@lyse.net

Fanefjord Centret, 

Fanefjord Haven 1 

4792 Askeby 

Aktivitetsleder

Linda W. Ib 

Telefon: 55 36 40 54

Mobil: 29 66 13 14

liwi@vordingborg.dk

Sirkelen sykeheim,

Klepp kommune

Olav Hålands veg 8, 4352 Kleppe

Ragnhild Aanestad Ragnhild.Aanestad@klepp.kommune.no

0047 98675917

0047 51429796

Sola sykeheim,

Solkroken 6,
4050 Sola

Daglig leder:
Liv Tjelta
liv.tjelta@sola.kommune.no
Lervig sykehjem,(nybygget)

Ryfylkegata 57, 4014 Stavanger

 Evt. kontakt på tlf: 0047 51 91 41 10

 

Grønnehave Plejecenter
Sundtoldvej 2, 3000 Helsingør
Evt kontakt på tlf: 0045 49 28 23 53

 

Plejehjemmet Ugandavej
Ugandavej 149, 2770 Kastrup
Helene Fisker. Evt kontakt på tlf: 0045 49 28 23 53

 

Ørslev Bypark

Terslevvej 75, 4100 Ringsted

Kjeld Kampp Rasmussen
SAMMpladsen

Sømosevej 48, Dianalund

Marianne Bigom