INGEBORG BYSKOV

Konsulent – Forebyggelseskonsulent

Fra 1983 har mit arbejdsfelt været i det primære sundhedsområde, hvor jeg har erfaring fra både plejehjem, hjemmesygeplejen og kontorsygeplejerske. Siden 2000 har jeg foretaget de forebyggende hjemmebesøg og har målrettet arbejdet med netværksskabende aktiviteter på ældreområdet. Jeg har løbende deltaget i projekt- og udviklingsarbejde omkring brugerinvolvering og har de senere år været freelancekonsulent i Sundhed og Livsmod og instruktør på Motions- og Mødestederne.
Min interesse er her det målrettede arbejde med at styrke den enkeltes handlekompetence, så denne bedst mulig kan mestre livets mange forskellige situationer.
Jeg finder selv stor glæde ved at kunne være med til at danne ramme for et motionsmiljø, som både er forebyggende og sundhedsfremmende.
Mit ønske er, at vi alle har en let tilgængelig mulighed for dels at kunne være en aktiv medspiller i vores egne sundhed, og dels få nogle gode relationer, så vi får en følelse af livsmod.

Uddannelse:

  • Sygeplejerske 1977.
  • Certificeret ICC Coach.
  • Instruktør i Medicinsk Qi Gong – Biyunmetoden.