Foredrag

Livet – en lang udviklingsrejse

Bag Sundhed & Livsmod står en masse mennesker, som hver især har ydet af deres grundlæggende værdier, livsopfattelser og hjerteblod for at få sundhedsfremme og livsmod til at udmønte sig i konkrete handlemuligheder og handlekraft.
Det har været og er fortsat en spændende rejse for os hver især og i et fællesskab, hvor udviklende dialog går hånd i hånd med nye oplevelser og erfaringsudveksling. Hvis vi overordnet skal sætte nogle ord på vores fælles afsæt, så handler det om:

  • Værdighed og respekt om det enkelte menneske og om de positive fællesskaber mennesker involverer sig i.
  • Det enkelte menneskes altid eksisterende mulig for valg af handling og forandring.
  • Med afsæt i viden, kreativitet og udvikling af visioner at skabe rammer hvor det enkelte menneske og fællesskaber kan udvise handlekompetence og gøre en forskel for dem selv – og for andre i helheden.
  • Ud fra dette og megen livserfaring tilbyder vi foredrag, oplæg, facillitering af udviklingsprocesser og brugerinvolvering omkring etablering af lettilgængelige, successikre motions- og træningsmuligheder.

Birthe Kofoed, Master i Sundhedspædagogik, MEd

På trods af/ eller netop på grund af mere end 30 års erfaring som underviser, oplægsholder og formidler, er Birthe en særdeles levende, medinddragende og oplivende oplægsholder. Hun baserer sine foredrag på en meget alsidig praktisk og teoretisk viden, med afsæt i at viden forstås og at udvikling sker i samspil mellem mennesker. Dialog med tilhørere er derfor en essentiel ingrediens, om det er forebyggelse, motion eller kultur, der er på dagsordnen. Herunder findes en liste over mulige foredrags-emner og kontakt os gerne for at høre nærmere om, hvordan vi sammen sætter rammerne for en udbytterig oplevelse.