Alex De Vries

Freelancemedarbejder – Lektor på PH Metropol, MEd – Master i Sundhedspædagogik. Fysioterapeut.

Jeg er meget interesseret i forebyggelse og sundhedsfremme især i forhold til bevægelse. Det er på baggrund af min praksiserfaring med især ældre at jeg nu er mere teoretisk orienteret. Jeg fokuser på bæredygtige løsninger for såvel individet og for grupper af mennesker, uanset sundhedstilstand. Det er netop kombinationen af min praksiserfaring og min teoretiske viden som jeg bruger meget i min undervisning på Metropol og i særdeleshed på fysioterapeutuddannelsen og i efter- og videreuddannelses sammenhæng.
Selv dyrker jeg volleyball på et old boys hold og har gjort det i over 20 år med stort set de samme mennesker. Det kan man måske godt kalde bæredygtighed? Derudover kan jeg også godt lide at svømme og løbe en tur i ny og næ.

Uddannelse:

  • Fysioterapeutuddannelse 1985.
  • Master i Sundhedspædagogik 2003.